PRIVACY

De privacyclausules hierna zijn van toepassing op de website en op alle internetinitiatieven van Brenda Gysens – Probios.

Brenda Gysens – Probios, de verantwoordelijke voor de verwerking, hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website geeft u aan Brenda Gysens – Probios, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Bezoekers van de website kunnen zich via de website registreren. De persoonsgegevens die u bij de registratie ingeeft, worden door Brenda Gysens – Probios opgenomen in haar klantenbestand.

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel de door u gevraagde informatie of publicaties te verstrekken en/of te bezorgen. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie

Brenda Gysens – Probios legt logbestanden aan van het gebruik van de website op basis waarvan statistieken worden gegenereerd ten behoeve van een anonieme analyse van dit gebruik.

Brenda Gysens – Probios verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomend geval noodzakelijk zijn voor voornoemde doeleinden.

 

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Volgende gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, geboortedatum, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres. Indien u dat wenst, kan u zich hiertegen op elk ogenblik verzetten.

Het is ons beleid om geen gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn aan derden te verkopen of te verhuren.

 

Gegevens van minderjarigen

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van onze diensten. Indien u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij u om geen persoonsgegevens aan ons over te maken.

 

Uw rechten

U krijgt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kan deze op juistheid controleren en/of verbeteren. U kunt uw gegevens tevens laten verwijderen. Hiertoe kan u contact opnemen met de webmaster of met Brenda Gysens – Probios.

De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

 

Cookies

De website gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de website garanderen.

 

Wijzigingen Privacy Statement

Brenda Gysens – Probios behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen conform de geldende privacyregels.